Nilai Program Sarjana Regular

DRAFT NILAI SEMESTER GENAP TA. 2019/2020

No   Nama Matakuliah
1. Pengantar Manajemen: UTS KP1, UTS KP2, UTS KP3, UTS KP4, UTS KP5, UTS KP7, UTS KP8, UTS KP9, UTS KP10, UTS KP11
2. Promosi Periklanan: UTS KP1, UTS KP2, UTS KP3
3. Manajemen Pemasaran: UTS KP1, UTS KP2, UTS KP3, Huruf Mutu KP3, Huruf Mutu KP2, Huruf Mutu KP1
4. Manajemen Produk dan Harga: UTS KP1, UTS KP2
5. Manajemen Sumberdaya Manusia: UTS KP1, UTS KP2, UTS KP3, Huruf Mutu KP 3, Huruf Mutu KP2, Huruf Mutu KP1
6. Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah : Huruf Mutu KP2, Huruf Mutu KP1
7. Manajemen Produk dan Harga :Huruf Mutu KP2, Huruf Mutu KP1
8.  Manajemen Kinerja: Huruf Mutu KP1, Huruf Mutu KP2
9. Perilaku Organisasi: Huruf Mutu KP1, Huruf Mutu KP2
10. Teknik Pengambilan Keputusan: Huruf Mutu KP2, Huruf Mutu KP1
11.